Fagerli Naturgård

Kulturlandskapspleie og naturvern går hånd i hånd. Et møtested for naturvern og naturopplevelser.

Fagerli Naturgård har som mål å ta vare på samt å øke artsmangfold på gården. Vi øsnker i tillegg å formidle kunnskap om natur og naturverdiene; både artskunnskap og om ulike tiltak som kan gjøres for å legge til rette for et rikt naturmangfold.

På gården har vi en fargerik blomstereng og i denne slåttemarken bor mange forskjellige planter og dyr. Disse passer vi godt på og gjør alt for alt de skal trives her.                             

I fjor kartla vi de pollinerende insekter i slåttemarken og fant veldig mange ulike typer sommerfugler, blomsterfluer, biller og villbier. Av de totalt 43 ulike typer villbier er det noen veldig sjeldne arter som vi har et spesielt ansvar for. Les mer om det i bloggen. Også blomsterfluene er rikelig representert med hele 44 arter registrert i bare slåttemarken.

I tillegg til slåttemarken finnes også naturbeitemark med verneverdi A. Her beiter vår flokk med gammelnorsk spælsau store deler av året og pleier dermed kulturlandskapet. Også her finnes mange både vanlige og veldig sjeldne arter.

Om du har lyst til å besøke oss for å oppleve og å lære om  insekter og planter er du hjertelig velkommen! Vi har i tillegg kompetanse innen både jordbruk, hagebruk, botanikk, entomologi, kulturlandskap, økologi osv. og tar både imot enkeltpersoner og grupper. Ta gjerne kontakt så kan vi skreddersy ulike opplegg. Forslag til tema og innhold av kurs/omvisning osv. kan være; Villbier- artsmangfold og tiltak, Villbiesafari- vi ser på villbiene og hvor de bor og lærer om deres liv, Høytlesning fra boken vår: SOS Blomstereng,  Slåttemark-artsmangfold og skjøtsel, Humlesafari, bygging av humlekasser, bygging av fuglekasser, bygging av biehotell.

På Fagerli gård restaureres både naturbeitemarken “Fagerli 2” og slåttemarken “Fagerli 1”. Begge er å finne i naturbasen. Fagerli 2 har Id.nr: BN00089032 og Fagerli 1  BN00089029. Her finnes mange arter som er spesielt tilpasset åpne flater. Både planter, insekter, men også beitemarksopp. Mange av disse er rødlistet. Vi ser det som vår oppgave å gi disse artene gode vekstvilkår og skjøtter områdene etter beste evne i nær samarbeid med vår lille saueflokk av gammelnorsk spælsau. Vi forsøker i tillegg å øke det biologiske mangfoldet gjennom ulike tiltak og ser stadig nye arter for hvert år som går. I tillegg er vi opptatt av gamle håndverkstradisjoner som vi gjerne formidler videre. Hvert år organiseres temadag på gården hvor både kulturlandskapet og det tilhørende artsmangfoldet står sentralt. Ønsker du å komme på besøk så er du hjertelig velkommen. Ta gjerne kontakt.

På denne bloggen ønsker vi å dele våre opplevelser og formidle kunnskap om tradisjonell kulturlandskap, biologisk mangfold og mm.

(bildet er fra temadagen: Humler i slåttemark, juni 2016)

Ny blogg!

Thanks for joining me!

“He who knows nothing, loves nothing. He who can do nothing understands nothing. He who understands nothing is worthless. But he who understands also love, notices, sees. The more knowledge is inherent in a thing, the greater the love. Anyone who imagines that all fruit ripen at the same time as the strawberries knows nothing about grapes.” — Paracelsus c. 1530

 

11217821_975870232435257_5761761629420802342_n